dda

Czy jesteś DDA, jesteś DDD? Sprawdź! Na każdy „problem” znajdzie się rozwiązanie!

14 cech Dorosłego Dziecka alkoholika, bądź dziecka z rodziny dysfunkcyjnej

Wygląda na to, że to są cechy, które nas łączą, ponieważ wychowaliśmy się w domu alkoholowym.

1 Staliśmy się wyizolowani i pełni lęku wobec ludzi i tych, których uznajemy za autorytety.

2 Staliśmy się osobami poszukującymi akceptacji, tracąc w tym procesie własną tożsamość.

3 Jesteśmy przerażeni gniewem innych i jakąkolwiek osobistą krytyką.

4 Staliśmy się alkoholikami lub poślubiliśmy alkoholika, albo mamy oba te problemy równocześnie; lub też znaleźliśmy kogoś o osobowości kompulsywnej, jak np. pracoholik, w celu zaspokojenia naszej niezdrowej potrzeby bycia porzucanym.

5 Przeżywamy swoje życie z pozycji ofiary; ta słabość przyciąga nas do osób, z którymi tworzymy relacje przyjacielskie i miłosne.

6 Mamy nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności, dlatego łatwiej jest nam troszczyć się o innych, niż o siebie; to pozwala nam nie przyglądać się zbyt dokładnie własnym brakom.

7 Czujemy się winni, gdy stając we własnej obronie nie ustępujemy innym.

8 Staliśmy się uzależnieni od zdenerwowania (podekscytowania).

9 Mylimy miłość z litością, mając tendencję do „kochania” tych, których jest nam żal i których możemy „ratować”.

10 Zamroziliśmy nasze uczucia z traumatycznego dzieciństwa oraz straciliśmy zdolność ich przeżywania i wyrażania, ponieważ jest to bardzo bolesne (zaprzeczanie).

11 Osądzamy siebie surowo i mamy bardzo niskie poczucie własnej wartości.

12 Mamy cechy osobowości zależnej. Przerażeni opuszczeniem, zrobimy wszystko, aby utrzymać związek i nie doświadczyć bolesnych uczuć związanych z porzuceniem, których doświadczyliśmy wychowując się z chorymi ludźmi, zawsze niedostępnymi dla nas emocjonalnie.

13 Alkoholizm LUB DYSFUNKCJA jest chorobą rodziny, staliśmy się para-alkoholikami (współuzależnionymi), przejmując cechy tej choroby, nawet jeśli sami nie używaliśmy alkoholu.

14 Para-alkoholicy (współuzależnieni) reagują zamiast działać.

Zostaw komentarz...